L4.VSAFAS skirta finansų valdymui ir buhalterinei apskaitai pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS).

X

Užsakymo forma

Pirmą mėnesį NEMOKAMAI išbandykite BONUS specialų pasiūlymą MINI. Užpildykite šią užsakymo formą ir per 1 d. d. atsiųsime specialiai Jums sugeneruotą nuorodą per kurią galėsite prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


MODERNI IR FUNKCIONALI
sistema buhalterinei apskaitai ir ne tik

Tai sprendimas ne tik buhalterinei apskaitai, bet ir finansavimo valdymui, pinigų srautų valdymui, konsolidavimui, pirkimų planavimui bei jų įgyvendinimui pagal BVPŽ kodus, projektų apskaitai, turto pas materialiai atskaitingus asmenis apskaitai bei inventorizavimui naudojant RFID (radijo bangų) technologiją.

ĮSTAIGŲ GRUPĖS
apskaitai

Technologinio sprendimo dėka Jūs galėsite sėkmingai vesti centralizuotą apskaitą visoms pavaldžioms įstaigoms vienoje didžiojoje knygoje, naudodami vieningą sąskaitų planą bei registrus, dimensijas, organizacinės struktūros aprašymą.

IŠSKIRTINĖ
tarp rinkoje platinamų sprendimų

Sistema pasiekiama iš bet kur – tereikia Interneto naršyklės.

Platus funkcionalumas, skirtas viešajam sektoriui.

Atvira modulinė struktūra – naudokite tai, ko reikia dabar.

Spartus diegimas pagal iš anksto paruoštus ir patikrintus procesus.

ARCHITEKTŪRINIS
sprendimas

Atvira architektūra ir vienas duomenų modelis leidžia diegti taikomąsias programas kaip atskirus modulius arba visą integruotą paketą. Be abejo, daugiausia privalumų teikia sprendimas naudojantis pilną L4.VSAFAS paketą, tačiau ir laipsniškas diegimas turi nemažų privalumų.

Dėl architektūrinio sprendimo sistema pasiekiama internetu. Be to, atkrenta poreikis instaliuoti programinę įrangą kiekvieno vartotojo kompiuteryje.

NE KEISTI,
o konfigūruoti

Klientai gali konfigūruoti L4.VSAFAS pagal savo įstaigos veiklos procesus bei pritaikyti sistemos ekranus kiekvienam naudotojui nekeisdami programų išeities kodų. Naudodamiesi paprasta „nuvilk ir paleisk“ sąsaja vartotojai patys gali lengvai pritaikyti sistemą savo poreikiams: susikurti savo užklausas, filtrus, ekranų langus.

VEIKLOS SRITYS
Su VSAFAS galite daugiau

Keletas esminių L4.VSAFAS funkcinių privalumų:

Integruotoji finansų architektūra leidžia konsoliduoti finansų valdymo veiklą į vieną sistemą, kurioje realiuoju laiku tvarkoma informacija ir prireikus teikiamos ataskaitos.

Sistema suderinta su viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacine sistema VSAKIS.

Galima vesti apskaitą tiek kaupimo, tiek pinigų principu, kuris reikalingas biudžeto vykdymo kontrolei, nedubliuojant operacijų  įvedimo ir nereikalaujant iš vartotojo tai identifikuoti. Sistemoje yra sukurtos priemonės, automatiškai atpažįstančios kaupimo ir pinigų principo operacijas.

Galimybė visose funkcinėse srityse panaudoti detalizuojančius požymius: lėšų šaltinis, programa, priemonė, valstybės funkcija, ekonominės klasifikacijos straipsnis arba Europos Sąjungos finansuojamo projekto biudžeto eilutė, projektas, jei jį vykdant registruojama operacija, viešojo sektoriaus subjektas ir kitus. Jų skaičius neribotas.

Ilgalaikio turto modulis suteikia galimybes įprastinius turto tvarkymo ir apskaitos uždavinius, tokius kaip turto registravimas, perkėlimai ar nurašymai, atlikti automatiškai ištisoms turto grupėms, taip sutaupant laiką ir išvengiant klaidų.

Taip pat ilgalaikio turto modulis leidžia apskaityti nebaigtos statybos turtą, mažavertį inventorių, registruoti išperkamosios nuomos sutartis, garantijas, atlikti turto perkainojimą, sudaryti sudėtinį turtą, apskaityti turtą pagal kelis finansavimo šaltinius ar turtą pas materialiai atskaitingus asmenis.

Finansavimo valdymo modulis skirtas mokėjimo paraiškų rengimui bei tvirtinimui. Tai leidžia stebėti ir kontroliuoti lėšų panaudojimą pavaldžiose įstaigose.

Pirkimų planavimo modulyje yra galimybė sudaryti planus pagal BVPŽ kodus bei kontroliuoti pirkimų vykdymą.

Projektų valdymo modulis sudarys galimybę sukaupti kaštus pagal atskirus projektus bei finansavimo šaltinius.

Registras nekilnojamo turto valdymui.

 

Spartus diegimas – minimalus Jūsų darbuotojų dalyvavimas

Įprasta diegimo trukmė tik 3-4 mėnesiai, nes įstaigoms siūloma įdiegti sistemą pagal jau paruoštus ir patikrintus procesus, naudoti DK operacijų biblioteką pagal VSAFAS rekomendacinį sąskaitų planą bei standartines viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės ataskaitas. Tai sutrumpina ilgą analizės bei testavimo laikotarpį bei kitus projekto diegimo etapus.