Sėkmės istorijos

Pagreitinkite savo verslą.
Prisijunkite prie TOP lietuvos įmonių

Kultūros paveldo departamentas (KPD)

Portalo KPEPIS sukūrimas ir KVR modernizavimas

Sukurta Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema (KPEPIS) ir į ją perkeltos KPD paslaugos, kurios skirtos tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių paslaugų gavėjams: Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, užsienio šalių asmenims.

Projekto apimtyje sukurtos informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdymo priemonės ir su tuo susijusios KPD administracinės viešosios paslaugos. Įgyvendinus projektą paslaugų teikimas tapo spartesnis, informacija apie suteiktas paslaugas tapo ne tik lengvai pasiekiama, bet ir saugi. Taip pat pagerintas procesinis skaidrumas.

Projektas apima ne tik KPD centrinę būstinę, bet ir teritorinius padalinius. Projekto apimtyje sukurtos kultūros vertybių registro (KVR) ir KPEPIS sąsajos su vidinėmis KPD sistemomis: DVS ir FVAS ir net 6 sąsajos su valstybinėmis sistemomis ir registrais: VIISP, naudojama kaip e.paslaugų naudotojų autentifikavimo priemonė; VEPIS, ICPO, Infostatyba ir MVLS.

KPEPIS.ltKVR.KPD.lt