Labbis4.PRO

Verslo valdymo informacinė sistema

Labbis 4.0 PRO – kas tai ir kokias verslo valdymo problemas sprendžia?

Labbis4.PRO susideda iš tarpusavyje integruotų sistemų rinkinio, skirto registruoti, saugoti, tvarkyti ir analizuoti duomenis iš daugybės įvairių veiklos sričių: finansų, personalo, dokumentų, sutarčių, gamybos, logistikos, išlaidų ir turto valdymo, buhalterinės apskaitos, veiklos planavimo, projektų administravimo bei ryšių su klientais valdymo.

DAUG SISTEMŲ,
bet VIENINGA

Labbis4.PRO sudaro net 12 sistemų:

 • Personalo ir darbo užmokesčio valdymui,
 • Procesų ir dokumentų valdymui,
 • Finansų valdymui ir apskaitai,
 • Biudžetavimui ir planavimui,
 • Turto valdymui,
 • Paslaugų valdymui,
 • Sąskaitų valdymui,
 • Gamybos apskaitai,
 • Klientų valdymui,
 • Sutarčių valdymui,
 • Verslo įžvalgai bei Pranešimų valdymui.

Visos šios sistemos gali veikti savarankiškai kaip atskiros saugios ir patikimos sistemos arba kaip vieninga verslo procesų, informacijos bei dokumentų valdymo sistema.

PALAIKOMA -
todėl patikima

Nuolatos vystoma ir tobulinama sistema. Atsižvelgiant į klientų poreikius, įstatymų bei technologijų pokyčius, leidžiami tiek dideli, tiek maži naujinimo paketai.

MODERNI,
nes sukurta naudojant naujausias technologijas

Šiuo metu Jums pristatome sistemos versiją Labbis4.PRO, sukurtą naudojant naujausias Microsoft technologijas. Dėl unikalaus technologinio sprendimo sistema veikia greitai ir patikimai. Ji pasiekiama interneto pagalba, nes instaliuojama tik tarnybinėje stotyje (serveryje) bei veikia debesų ir virtualaus dedikuoto serverio aplinkoje.

VEIKLOS SRITYS
Su Labbis4.PRO galite daugiau

Labbis 4.0 PRO sistemos panaudojimo sritys

Personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymui

Sprendimas Bonus, skirtas personalo etatų planavimui, darbuotojų atrankų ir įdarbinimo proceso valdymui, kompetencijos planavimui ir vertinimui, personalo dokumentų ir su jų rengimu susijusių dokumentų valdymui, darbo užmokesčio ir darbo laiko skaičiavimui ir bendravimui su visų lygių darbuotojais.

Procesų ir dokumentų valdymui

Sprendimas, užtikrinantis efektyvų suskaitmenintų popierinių ir elektroninių dokumentų valdymą, apdorojimą, saugojimą ir patogią prieigą, bei suteikiantis galimybę valdyti ir stebėti kiekvieną įmonės procesą, saugiai ir konfidencialiai keistis dokumentais tiek įmonės viduje, tiek su tiekėjais, partneriais ar klientais. Visose Labbis4.PRO komponentėse sukurti ar užregistruoti dokumentai saugomi vieningoje sistemoje Logas.

Finansų valdymui ir apskaitai

Sistema, apimanti didžiosios knygos, atsargų, pirkimų, pardavimų, kasos ir banko, atsiskaitymų ir turto buhalterinę apskaitą, ataskaitas VMI, Sodrai, Statistikai, verslo analizei, valdymui bei įžvalgai. Naudotojo sąsajos ir duomenų lygyje integruota su Logas, Bonus bei kitomis Labbis4.PRO sistemomis, tačiau galinti veikti autonomiškai. Ši savybė suteikia galimybę verslo informacijos apskaitą stebėti kaip vieningą nenutrūkstamą procesą bei laiku įžvelgti verslo plėtros galimybes ir pokyčius.

Biudžetavimui ir planavimui

Įmonės finansinės veiklos planavimui ir įgyvendinimo stebėsenai. Projektų finansiniam planavimui ir įgyvendinimo stebėsenai.

Turto valdymui

Įmonės turto valdymui, įskaitant inventorizavimą naudojant RFID technologijas.

Paslaugų valdymui

Įmonės teikiamų pastatų, įrengimų ar sistemų priežiūros paslaugų planavimui, valdymui ir stebėsenai (MMS).

Sąskaitų valdymui

Rinkliavų ir mokesčių skaičiavimui ir platinimui dideliam kiekiui abonentų.

Gamybos apskaitai

Gamybos kaštų ir savikainos apskaitai, gaminių komplektavimui/iškomplektavimui, gamybos apskaitai pagal barus, gamybos resursų planavimui ir užimtumo stebėsenai.

Klientų valdymui

Ryšių su klientais palaikymui, veiklų planavimui ir užduočių delegavimui, patogiam kalendoriaus valdymui, pardavimų planavimui ir dokumentų administravimui.

Sutarčių valdymui

Visų tipų sutarčių apskaitai, kontrolei ir įgyvendinimo stebėsenai.

Verslo įžvalgai

Analitinė veiklos duomenų sistema, surenkanti bei apdorojanti visų Labbis4.PRO sistemų duomenis bei teikianti juos veiklos analizei ar ataskaitoms rengti.

Pranešimų valdymui

Sistema, skirta klientų pranešimų registravimui bei jų įgyvendinimo proceso stebėsenai. Sistema saugi, nes sukurta atskira aplinka išorės vartotojų veiksmams atlikti.

EFEKTYVI

UAB „Kauno autobusai“ siekdama mažinti įmonės veiklos kaštus, taupyti lėšas, mažinti bendrovės biurokratinę naštą ir didinti veiklos efektyvumą, ėmėsi maksimalaus įmonės veiklos optimizavimo plano. Buvo įdiegtas pilnas verslo valdymo sprendimas, kuris apima transporto priemonių remonto apskaitą, pirkimų valdymo grandinę, sandėlių ir pardavimų apskaitą, grynųjų pinigų inkansavimą, ir, žinoma, finansų, personalo ir dokumentų valdymą, bei administravimo procesą.

UAB „Kauno autobusai“