Funkcionalumas

Bonus funkcionalumas, sauga ir sparta pranoks Jūsų lūkesčius. Dėl unikalaus technologinio sprendimo daugiau nei 3000 darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas mažiau nei 5 min.

X

Užsakymo forma

Pirmą mėnesį NEMOKAMAI išbandykite BONUS specialų pasiūlymą MINI. Užpildykite šią užsakymo formą ir per 1 d. d. atsiųsime specialiai Jums sugeneruotą nuorodą per kurią galėsite prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


OPERACIJOMS. PROCESAMS. VALDYMUI.

Resursų planavimas
Įmonės resursų strateginio plano sudarymas, etatų planavimas, kaštų, pagal įmonėje taikomą personalo valdymo metodiką (sistemos, rodikliai)  rengimas ir jų įgyvendinimo ataskaitos.

Personalo apskaita
Jūsų personalo dokumentų apskaitai ir valdymui sukurtas sprendimas, kuris padės Jūsų organizacijai tapti geriausiu darbdaviu.

Atostogos
Sukurta patogi grafinė sąsaja atostogų planų rengimui ir jų tvirtinimui, atostogų prašymų bei įsakymų rengimui. Atostogų valdymo procesas taps paprastesniu ir efektyvesniu.

Kompetencijos planavimas ir vertinimas
Karjeros ir mokymų planai, įgyta kvalifikacija, kompetencijų vertinimas – visos informacijos patogus saugojimas, pasiekimas bei ataskaitos valdymui.

Apklausos
Konfidencialios arba vardinės apklausos bei ataskaitos. Galėsite rengti pakartotines apklausas ir stebėti pokyčius organizcijoje.

E-mokymai
Virtualūs realaus laiko mokymai bei instrukcijos - tai leis taupyti darbuotojų laiką.

Atrankos
Reikalavimų etatui detalus aprašymas (galimas CV importas), procesų kandidatų atrankai sudarymas bei atrinktų kandidatų vertinimo procesų valdymas: skambučiai, laiškai, susitikimai, dalyviai. Bonus atrankų komponentė ne tik pakeis elektroninius laiškus ir excel lenteles, kurias naudojate įdarbinimo procese, bet ir teiks atrankų įgyvendinimo kokybės ataskaitas pagal Jūsų parinktus kriterijus.

Materialinė atskaitomybė
Išduoto turto, inventoriaus ar verslo kortelių (degalų, įėjimo, bankų) apskaita ir kontrolė, integruota su tvirtinimo procesais.

Darbo užmokestis
Efektyviai skaičiuojamas atlygis (etatinis, valandinis, pagal išdirbį, pagal projektus) už darbą, atostoginiai, komandiruotpinigiai, nedarbingumo priemokos, premijos ar priedai, išlaikymas – visi priskaitymai ir atskaitymai pagal galiojančius įstatymus. Sistema suteikia galimybę aprašyti bet kokią, bet kuriam darbuotojui matematiškai pagrįstą priedų skaičiavimo formulę.

Darbo laikas
Bonus darbo laiko apskaitai skirtas sprendimas suteiks jums galimybę sukurti paprastus, slenkančius ar pamaininius darbo grafikus, užfiksuoti atidirbtas ir praleistas darbo valandas, stebėti darbo grafiko laikymąsi ir nuokrypius nuo jo. Sistema pritaikyta projektinei organizacijai ir projektų vadovų darbui.

Duomenų analizė
Sukurtas BI sprendimas, apjungiantis duomenis iš visų Bonus komponenčių, o esant poreikiui ir iš įmonėje naudojamos ERP sistemos personalo veiklos ir kaštų analizei, apimančiai iš anksto užsibrėžtų tikslų (etatų, kaštų ir kt.) bei rodiklių (KPI) įgyvendinimo ataskaitų rengimą, esamos faktinės situacijos ir numatytų rodiklių atitikimo (scorecarding) palyginimą, tendencijų, trumpalaikių ir ilgalaikių prognozių (Predictive analysis) ataskaitas, skirtingų scenarijų bei jų tikėtinų rezultatų palyginimą (What if analysis), faktinio darbo užmokesčio atitikimą įmonėje taikomai kompensavimo sistemai (Hay, Mercer) bei galimybę leisti vartotojams patiems kurti ataskaitas ir analizuoti duomenis.

VARTOTOJŲ PATOGUMUI

Portalas
Įmonės darbuotojams ir vadovams skirta savitarnos aplinka interaktyviam informacijos, dokumentų, darbuotojų pranešimų (tokių kaip pageidavimai, skundai, informavimas) ir įmonės naujienų pasiekimui bei viešinimui, dokumentų rengimui ir tvirtinimui iš kompiuterio, planšetės, mobiliojo įrenginio ar infoterminalo.

Paieška
Informacijos paieška ir peržiūra pagal visus laukus. Asmeninės užklausos bei jų bibliotekos.

Priminimų sistema
Užtikrina komunikavimą tarp personalo ir darbo užmokesčio specialistų. Neleis Jums pamiršti NPD ar primins apie bandomojo laikotarpio pabaigą.

Ataskaitos
Sukurtas rinkinys ataskaitų valdymui, kuris yra skirtas atkreipti dėmesį į verslo augimo galimybes bei išryškinti personalo pokyčius Jūsų įmonėje ir, žinoma, ataskaitos SODRAI, VMI, Statistikai.

Intranetas
Bonus gali veikti kaip vidinis įmonės intranetas, arba yra sukuriamos sąsajos su įmonėse naudojamomis intraneto sistemomis.

Projektų valdymas
Sukurtos sąsajos su projektų valdymo sistemomis.

Užduotys ir kt.

SISTEMOS ADMINISTRAVIMUI

Konfigūravimo įrankiai
Sąsajos dizainas ir kalbos, informacijos paieška ir peržiūra, spausdinimo valdymas, modeliuojami dokumentų šablonai, konfigūruojama darbuotojo kortelė, papildomi registrai ir laukai - valdomi konfigūravimo įrankių pagalba.

Auditas
Visada žinosite kas, kada ir ką atliko sistemoje.

Sąsajos
Yra sukurtos ir praktikoje išbandytos sąsajos su Labbis4.PRO, SAP, Oracle EBS, MS Axapta, MS Navision, Sodra, VMI, praėjimo kontrolės (vartelių) sistema, projektų valdymo sistema.

Technologijos
Dėl naudojamos 3 lygių technologijos: vartotojas, verslo logika, duomenys, sistema yra instaliuojama tik tarnybinėje stotyje, darbo vietose nėra įrašomi jokie Bonus komponentai ir, svarbiausia - sistema pasiekiama per interneto naršyklę. Nutolę taškai veda informaciją, o į serverį yra perduodama tik suspausta informacija (duomenys). Tai užtikrina sklandų sistemos veikimą net ir esant prastam interneto ryšiui.