Bonus – kas tai ir kam skirta?

Bonus – vieninga darbo užmokesčio, personalo, procesų ir užduočių valdymo informacinė sistema, apimanti personalo poreikių planavimo, tinkamų žmonių įdarbinimo, kaštų ir darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo laiko organizavimo, kompetencijos kėlimo bei veiklos rezultatų vertinimo procesus, dokumentų ir užduočių valdymą ir, žinoma, bendravimą su visų lygių darbuotojais.

X

Užsakymo forma

Pirmą mėnesį NEMOKAMAI išbandykite BONUS specialų pasiūlymą MINI. Užpildykite šią užsakymo formą ir per 1 d. d. atsiųsime specialiai Jums sugeneruotą nuorodą per kurią galėsite prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


Darbo užmokesčio, personalo, ir procesų valdymo išskirtinumai

Greitaveika. Sistemos Bonus unikali architektūra išsprendė skaičiavimų greitaveikos problemą: sukūrė galimybes sinchronizuoti skaičiavimo procesus, nurodyti jų eiliškumą, vykdyti skaičiavimus foniniame režime (pavyzdžiui, naktį), skaidyti skaičiavimus pagal organizacinius vienetus.

Atvirumas. Bonus integruota su visomis Lietuvoje naudojamomis buhalterinės apskaitos (FVAS/ERP) sistemomis. Sistemos vartotojai konfigūravimo įrankių pagalba patys nurodo į ERP perduodamų duomenų detalumą.

Įdiegus Bonus jūsų veikla bus ženkliai efektyvesnė, nes:

Lankstus etatų aprašymas bei išsamūs personalo duomenys teiks savalaikę ir teisingą informaciją personalo valdymui bei darbo užmokesčio apskaitai.

Automatizavus darbo laiko apskaitą, turėsite realaus laiko duomenis, kuriuos galės fiksuoti net patys darbuotojai.

Personalo valdymo procesus perkėlus į Bonus aplinką etatų, atostogų bei kompetencijų planavimas, darbuotojų apklausų rengimas bei jų analizė, personalo dokumentų valdymas taps ženkliai trumpesnis ir aiškesnis, nebus užmirštos užduotys ar dokumentai.

Darbo užmokesčio skaičiavimas bus paprastesnis ir ženkliai trumpesnis, nes visi duomenys, užfiksuoti darbo laiko ir personalo apskaitoje ar darbuotojų portale, bus automatiškai perduoti darbo užmokesčio skaičiavimui.

Turėsite operatyvias ataskaitas valdymui iš visų sistemos duomenų.

Bus taupomas personalo darbuotojų laikas, nes dirbantieji galės patys rengti prašymų, pareiškimų, pažymų, įsakymų dokumentus bei stebėti jų būklę.

Pagerės vidinė įmonės komunikacija. Portale darbuotojai matys vidinius pranešimus bei įvykius, priskaičiuotą darbo užmokestį, panaudotas ir likusias atostogas, asmenine atskaitomybe valdomą įmonės turtą.

BONUS - kam ji naudinga?

Organizacijai

Darbuotojų įtraukimas į dokumentų apdorojimo procesus, etatų planavimas ir prognozės, įrankiai darbuotojų atrankoms ir talentų ugdymui, realaus laiko ataskaitos bei dokumentų centralizuotas valdymas trumpina operacijų laiką ir taupo kaštus, didina Jūsų įmonės konkurencinį pranašumą ir veiklos efektyvumą.

Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą, operatyvus informacijos teikimas ir sklandžios komunikavimo priemonės ugdo lojalumą organizacijai.

Vadovams

Efektyvus etatų valdymas yra prielaida veiklos rezultatų augimui.

Nenutrūkstamas darbas keliaujant. Galima dalyvauti įmonės gyvenime net nebūnant biure: matyti aktualijas, tvirtinti įsakymus ar kitus dokumentus.

Saugi ir kontroliuojama darbuotojų informacija ir dokumentai didina įmonės veiklos stabilumą.

Darbuotojams

Greičiau ir patogiau sutvarkysite komandiruočių dokumentus.

Pagalbininkas rengiant pažymas, nes galėsite pats atsispausdinti pažymas bankų paskoloms ar socialinėms kompensacijoms gauti.

Jausitės kolektyvo dalimi, nes žinosite aktualias įmonės naujienas.

Saugus portalas vadovams ir darbuotojams, kuriame galėsite matyti savo informaciją: atlygį, karjeros, mokymų ir atostogų planus.

VEIKLOS SRITYS
Su Bonus galite daugiau
X

BONUS specialus pasiūlymas MINI. Išbandykite NEMOKAMAI.

Konsultuokitės telefonu

+ 370 (5) 210 7722