Sukurta nauja sistemos Bonus sąsaja su SODRA. Nuo šiol iš sistemos Bonus perduodama išsami informacija apie nedarbingumą ir, žinoma, įdiegtas automatinis visų duomenų sukėlimas bei automatinis ataskaitų parengimas.

Plačiau >
Išleista nauja sistemos Labbis 4 versija Labbis4.PRO, apjungianti dokumentų valdymą, personalo valdymą, finansų valdymą ir apskaitą bei daug kitų sistemų. Naudojama vieninga naudotojų teisių ir vaidmenų sistema bei naudotojų autentifikavimo priemonės, bendri registrai, užduotys, procesai ir dokumentai. Vieningi naudotojo sąsajos elementai bei įrankiai sistemos konfigūravimui, duomenų paieškai, peržiūrai ir išvedimui bei ataskaitų rengimui.

Plačiau >
Nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigalios SEPA reglamentas. Naujai įsigaliosiantys SEPA reikalavimai pareikalaus tam tikrų pakeitimų šiose Labbis sistemose: Labbis Apskaita, Labbis VSAFAS, Labbis Bonus, Labbis Bilingas. Šių sistemų pritaikymui naujiems reikalavimams bus reikalingas sistemų naujinimas.

Plačiau >
nDVS – tai standartizuota dokumentų valdymo sistema, kurią VRM nemokamai platina visoms savivaldos įstaigoms.

Plačiau >
Labbis 4.PRO sistemos komponentė Billing

Plačiau >
Ką svarbu žinoti kiekvienam.

Plačiau >