Naujienos

Ar žinojote, kad abiejų sistemų, jų komponenčių ir modulių, sukurtų naudojant Visual FoxPro technologiją, techninis palaikymas baigsis 2020 m. liepos 7 d.? Nuo 2019 m. gruodžio 21 d. UAB „Labbis“ nebevykdys modernizavimo darbų, o nuo 2020 m. liepos 7 d. nebebus taisomos sistemų Labbis 3 ir Bonus v.5 klaidos.

Plačiau >
Daugelis personalo valdymo procesų yra identiški ir besikartojantys, jie atima daug laiko resursų. Kadangi tobulumui nėra ribų, o laikas vis labiau vertinamas, Bonus siūlo sprendimą, kaip efektyviai, operatyviai ir mažesnėmis sąnaudomis valdyti personalo dokumentus.

Plačiau >
Nuo 2019 metų sausio 1 dienos apjungiami darbuotojo ir darbdavio mokami mokesčiai konsoliduojant juos darbuotojo pusėje. Šie pokyčiai lemia tai, kad įmonės turi pakeisti visų darbuotojų darbo sutartis iki sausio 1 dienos.

Plačiau >
Sukurta Labbis4.PRO sistemos integracija su i.MAS komponentėmis i.SAF ir i.VAZ ir su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema GPAIS.

Plačiau >
Įpusėjus mokinių vasaros atostogoms, Vilniaus rajono švietimo įstaigų darbuotojai dalyvauja „Labbis“ programos mokymuose, siekiant palengvinti panaudotų ir nepanaudotų maisto produktų apskaitą.

Plačiau >
Sėkmingai įgyvendintas Labbis produktų Bonus, Labbis4.PRO, Logas, Konto poveikio vertinimas pagal BDAR reikalavimus, vertinant programinės įrangos bei teikiamų paslaugų atitiktį BDAR reikalavimams.

Plačiau >